Naar de beginpagina EHBICT S@S TV Werk in uitvoering Aanmelden Webmail Logo OBS Rosa Boekdrukker startpagina | e-mail ons
 

Peuterspeelzaal Pioenroos

Voorschool

Sinds augustus 2003 zijn peuterzaal Pioenroos en openbare basisschool Rosa Boekdrukker gehuisvest in één gebouw en zijn wij Voorschool geworden. Voorschool wil zeggen dat de school en de peuterspeelzaal dezelfde werkwijze hanteren.  Op onze school is dat het programma Startblokken. Het is ontwikkeld voor jonge kinderen. Via spelactiviteiten ontwikkelen kinderen zich naar gerichte leeractiviteiten. Er wordt gewerkt vanuit thema's die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind staan. Centrale onderwerpen die zich gedurende een langere periode lenen voor spelactiviteiten op alle ontwikkelingsgebieden worden aangeboden, zoals:
rekenen, taal, constructie, onderzoek, lezen, beweging.

Een belangrijk aspect bij Startblokken is de deelname en bijdrage van de ouders. Ouders worden intensief betrokken bij het onderwijs aan hun jonge kind. Om deze actieve bijdrage nog meer te stimuleren is op onze school een ouderkamer ingericht. Een ouderkamer is een apart lokaal voor ouders in de school. De ouderkamer is bedoeld voor alle ouders van de peuterzaal en de school. Het is een ruimte waar de ouders elkaar voor de gezelligheid kunnen ontmoeten, maar waar ook educatieve en opvoedingsondersteunende activiteiten plaats vinden. Het is ook een kamer die door ouders zelf beheerd wordt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de kamer en kunnen zelf bepalen welke activiteiten er plaats vinden. Op die manier kan de betrokkenheid van de ouders bij school en peuterzaal vergroot worden. Die betrokkenheid komt het onderwijs ten goede. Ons uitgangspunt is dat ouders en leerkrachten partners zijn in onderwijs en opvoeding en samen moeten werken aan de basisontwikkeling van het jonge kind.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorschoolspeelzaal
Pioenroos
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
Telefoon: 020 6896460
directie@rosaboekdrukker.net
 
 
 
 
 
 

 

sitemap | gemaakt met Site@School | laatst gewijzigd: 08-05-2015 | ©2015 OBS ROSA BOEKDRUKKER