Naar de beginpagina EHBICT S@S TV Werk in uitvoering Aanmelden Webmail Logo OBS Rosa Boekdrukker startpagina | e-mail ons
 

 

Schoolgids 2014 - 2015
Alle ouders ontvangen elk jaar een nieuwe schoolgids. In de schoolgids staat beschreven op welke wijze aan onderwijs en opvoeding handen en voeten gegeven wordt. 

In de schoolgids is ook informatie opgenomen over het lopende schooljaar. Het gaat daarbij vooral om praktische informatie over vakanties en vrije dagen, over bijzondere activiteiten en over de personele bezetting.

Tijdens een schooljaar kunnen er veranderingen plaatsvinden. Die veranderingen worden altijd opgenomen in de nieuwsbrief van de school.

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Indien er wijzigingen plaatsvinden, dan wordt daarvan op deze pagina melding gemaakt.

Klik op de pijl en lees de schoolgids 2014 - 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbare Basisschool 
Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
Telefoon: 020 6128000
directie@rosaboekdrukker.net

 
 
 
 
 
 

 

 

 

sitemap | gemaakt met Site@School | laatst gewijzigd: 26-06-2014 | ©2014 OBS ROSA BOEKDRUKKER